"เว็บไซต์" ดีต่อธุรกิจอย่างไร? ทำไมเราจึงต้องทำเว็บไซต์ :

ผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในไทย
คนไทยมีการใช้งานอินเทอร์เน็ต ประมาณ 26 ล้านคน (ผลสำรวจปี 2558) คิดเป็นวัน เพิ่มสูงขึ้น จากเดิม 4.6 ชั่วโมงต่อวัน เป็น 7.2 ชั่วโมงต่อวัน หรือคิดเป็นเวลา 1 ใน 3 ของวัน เป็นการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนมากที่สุด (ยังไม่รวมผู้ใช้งานทั่วโลก)
เว็บไซต์คืออะไร ทำไมเราจึงต้องทำเว็บไซต์
เว็บไซต์ เปรียบเสมือนร้านค้า,สิ่งก่อสร้าง,บริษัท,ตลาดสด หรือห้างสรรพสินค้า ในรูปแบบออนไลน์ พบเจอได้ทุกหนทุกแห่ง แค่เพียงเข้าอินเทอร์เน็ต ... เว็บไซต์ช่วยเปิดหน้าร้านอีกทาง อาจจะมีผู้คนเห็นหน้าร้านของเราผ่านทางเว็บไซต์เพิ่มขึ้น ขึ้นอยู่กับเว็บไซต์ของเรามีคนเข้ามาเยี่ยมชมเท่าไร ซึ่งก็จะช่วยเพิ่มยอดการขายของไม่มากก็น้อย
ความสำคัญของเว็บไซต์
การมีเว็บไซต์ ไม่ใช่แค่การช่วยขายของหรือโปรโมทเท่านั้น แต่ยังเพิ่มความน่าเชื่อถือให้การร้านค้าหรือองค์กรอีกด้วย ... ในปัจจุบันนี้ อินเทอร์เน็ต เหมือนเป็นปัจจัยสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันไปแล้ว รวมทั้งการมาของสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ล้วนแล้วต้องมีอินเทอร์เน็ตในการใช้งานควบคู่กันไป ลองคิดดู ถ้าหากเราไม่มีเว็บไซต์ เราจะเสียผลประโยชน์ในด้านนี้เท่าไร

Theme by BuuScript.com