ติดต่อ

การทำเว็บไซต์นั้นมีหลายขอบเขตงาน จากประสบการณ์ทำเว็บไซต์และแอฟพลิเคชั่นกว่า 10 ปี ทำงานตั้งแต่เว็บและระบบราคาหลักพันบาท ถึงเว็บและระบบราคาหลายหมื่นถึงแสนบาท ผมคิดว่าขอบเขตของงานนั้น มี 2 รูปแบบ คือ

1. SME Website: สร้างเว็บไซต์จากแนวทางและขอบเขตที่ชัดเจนแล้ว เช่น เว็บข่าว, เว็บร้านค้า, เว็บองค์กร, เว็บนำเสนอข้อมูล ฯลฯ โดยเริ่มจากการเก็บข้อมูลที่ต้องการนำเสนอ สรุปเป็นแผนผังเว็บไซต์ แล้วสร้างเว็บทดสอบขึ้นเพื่อแสดงผลข้อมูลจริง หลังจากนั้นจะออกแบบตามข้อมูลที่มีในเว็บไซต์ ทำให้แน่ใจว่าการออกแบบและเนื้อหานั้นสอดคล้องกันจริง

2. Custom Application: สำหรับโปรเจ็คขนาดใหญ่ที่ต้องการการค้นคว้าวิจัย ลงพื้นที่เก็บข้อมูล หรือร่วมกับทีมอื่นๆ ในการสร้างงานที่ซับซ้อน ครอบคลุมทั้งการสร้างแบรนด์, การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface: UI), การออกแบบเว็บไซต์หรือระบบ, การพัฒนาส่วนหน้าบ้าน (Frontend Development), การฝึกอบรมและดูภาพรวมของทีมงานออกแบบ

ทำเว็บชลบุรี.com รับงานสร้างเว็บไซต์ทั้งในขนาดกลางและขนาดเล็ก (ราคาเริ่มต้น 2-5 หมื่นบาท) และงานขนาดใหญ่ (1 แสนบาทขึ้นไป – รับทีละงาน) เพื่อให้สามารถสร้างงานที่ดีที่สุด ในงบประมาณที่คุ้มค่าที่สุด

>>> สนใจติดต่อได้ที่ <<<
อีเมล : buuscript@gmail.com