ผลงานที่เกี่ยวกับ SEO , Google Adwords , Google Analytics

เป็นวิทยากร อบรมเรื่อง “ธุรกิจติดตลาดด้วย SEO และ Google Adwords” ปี 2014 ที่มหาวิทยาลัยบูรพาจัดโดยทีมงาน GBG Chonburi และปี 2015 งานสัมมนา ธุรกิจติดตลาดด้วย SEO และวัดผลด้วย Google Analytics